ZÁKLADNÍ POJMY


RATING
Představuje průměrnou sledovanost daného časového úseku (pořadu, spotu) na určité stanici v procentech zkoumané cílové skupiny.

SHARE
Představuje podíl sledovanosti určité stanice v procentech na celkové sledovanosti všech stanic v daném časovém úseku.

PROJEKCE (TISÍCE)
Představuje průměrnou sledovanost daného časového úseku ve zkoumané cílové skupině v populaci vyjádřenou v tisících osob.


HS (High Season) duben, květen, říjen, listopad - nejvyšší sledovanost a poptávka
MS (Medium Season) březen, červen, září, prosinec - střední sledovanost a poptávka
LS (Low Season) leden, únor, červenec, srpen - nejnižší sledovanost a poptávka

PT (Prime Time) - časové pásmo od 18.00 do 23.00 v rámci týdne
OPT (OFF Prime Time) - časové pásmo od 23.00 do 18.00 v rámci týdne

GRP (Gross Rating Point) - zásah 1% cílové skupiny reklamním spotem.1 GRP = 85 tis. obyvatel ČR ve věku 15 let a výše (1% populace 15+).Toto je nejobvyklejší měřená cílová skupina.
TOPlist